Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • kronisk fase (CP) kronisk myeloid leukæmi (CML) med resistens eller intolerance over for mindst to tidligere kinasehæmmere.
  • accelereret fase (AP) eller blastfase (BP) CML eller Philadelphia kromosom positiv akut lymfoblastisk leukæmi (Ph+ ALL), for hvem ingen andre kinasehæmmere er indiceret.
  • T315I-positiv CML (kronisk fase, accelereret fase eller blastfase) eller T315I-positiv Ph+ ALL.

anvendelsesbegrænsninger: Iclusig er ikke indiceret og anbefales ikke til behandling af patienter med nydiagnosticeret CP-CML.

bivirkninger, der kræver lægehjælp

Hypertension; udslæt; mavesmerter; træthed; svimmelhed; hovedpine; hoste; tør hud; forstoppelse; ledsmerter; kvalme; diarre; opkastning; feber; lave blodplader; lave røde blodlegemer; lave neutrofiler; lavt niveau af lymfocytter; lavt antal hvide blodlegemer; hjertesvigt; lungebetændelse; luftvejsinfektion, urinvejsinfektion; perifer neuropati; rygsmerter; muskelspasmer; knoglesmerter; træthed.

risikoen for vaskulære okklusive hændelser (arteriel og venøs trombose og okklusioner, herunder dødelig myokardieinfarkt, slagtilfælde, stenose af store arterielle kar i hjernen, alvorlig perifer vaskulær sygdom og behovet for akutte revaskulariseringsprocedurer) og hjertesvigt er rapporteret med ponatinib.