Articles

Jevons’ paradoks revisited: beviset for backfire fra forbedret energieffektivitet

begyndende med Stanley Jevons i 1865 har en række forfattere hævdet, at økonomisk begrundede energieffektivitetsforbedringer vil stige snarere end reducere energiforbruget. ‘Jevons paradoks’ er ekstremt vanskeligt at teste empirisk, men kan have dybe konsekvenser for energi-og klimapolitikken. Dette papir opsummerer og kritiserer de argumenter og beviser, der er citeret til støtte for Jevons’ paradoks, med særlig fokus på len Brookes og Harry Saunders arbejde. Den identificerer nogle empiriske og teoretiske svagheder i disse argumenter, fremhæver de spørgsmål, de rejser for økonomisk ortodoksi, og peger på nogle interessante paralleller mellem disse argumenter og dem, der bruges af den ‘biofysiske’ skole for økologisk Økonomi. Mens beviserne til fordel for’ Jevons paradoks ‘ er langt fra afgørende, antyder det, at økonomiske rebound-effekter er større, end det traditionelt antages, og at energi spiller en vigtigere rolle i at skabe produktivitetsforbedringer og økonomisk vækst, end det traditionelt antages.