Articles

paradoks Jevonsa revisited: the evidence for backfire from improved energy efficiency

począwszy od Williama Stanleya Jevonsa w 1865 r., wielu autorów twierdziło, że ekonomicznie uzasadnione ulepszenia efektywności energetycznej zwiększą zamiast zmniejszyć zużycie energii. „Paradoks jevonsa” jest niezwykle trudny do przetestowania empirycznie, ale może mieć głęboki wpływ na politykę energetyczną i klimatyczną. W artykule podsumowano i poddano krytyce argumenty i dowody, które zostały przytoczone na poparcie paradoksu Jevonsa, koncentrując się w szczególności na pracach Lena Brookesa i Harry ’ ego Saundersa. Wskazuje na pewne empiryczne i teoretyczne słabości tych argumentów, zwraca uwagę na pytania, które stawiają przed ortodoksją ekonomiczną i wskazuje na interesujące podobieństwa między tymi argumentami a argumentami używanymi przez „biofizyczną” szkołę ekonomii ekologicznej. Chociaż dowody przemawiające za „paradoksem Jevonsa” są dalekie od rozstrzygających, sugerują one, że skutki odbicia w całej gospodarce są większe niż zakłada się konwencjonalnie, a energia odgrywa ważniejszą rolę w zwiększaniu wydajności i wzrostu gospodarczego niż zakłada się konwencjonalnie.